BRKO d.o.o.

WC KABINA

Izrađena je od šavnih ciijevi i L profila. Nakon slkapanja i zavarivanja vrši se zaštita cinčanjem galvanizacija ili toplo cinčanje. Nakon toga se farbaju praškastom bojom ili 2k PUR.