Hemijska obrada metala

Za odmašćivanje i zaštitu od korozije koristimo preparate SURTEK.